با توجه به تغییراتی که اخیرا در وب سایت ایجاد شده چناچه در استفاده از هر یک از بخش های سایت با مشکل و یا سوالی مواجه شدید با رابط کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان تماس حاصل فرمایید.          از تاریخ 1391/4/5 خانه ریاضیات اصفهان به عضویت شورای طرح امانت بین کتابخانه ای در آمد.آمار کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی

فهرست منابع موجود درکتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان :

فهرست پایگاههای اطلاعاتی :

Science Direct

Springer & kluwer

Wiley Inter Science

Prquest

Oxford Journals

IET Digital Library

APS : American Physical Society

AIP : American Institute of Physics

ACS : American Chemical Society

ASME : American Society of Mechanical Engineers

ASCE : American Society of Civil Engineers

Engineering Village

ISI Web of Knowledge

SCOPUS

MathSciNet

Taylor and Francis

Integrated Digital Library

IEEE Xplor : List Of Accessible Journals

Emerald

IOPInstitute of Physics

 

 
طراحی شده توسط رسول خالقی

/p>

شما از یک مرورگر غیر استاندارد استفاده می کنید